Varukorg  

Inga produkter

Frakt 0,00 kr
Totalt 0,00 kr

Varukorg Till kassan

Riktlinjer & Underhåll för VärmepumparDet finns inga produkter

Riktlinjer & Underhåll för Värmepumpar
Tänk på detta innan du gör en felanmälan din värmepump! Tips och råd hur du använder din luft/luftvärmepump för att få bästa effekten.


Värmepumpar är ett av de bästa sätten att komplettera ert värmesystem i fastigheten för att få en mer ekonomisk uppvärmning.
Här kan ni följa de vanligaste råden.
• Ställ in er värmepump till endast VÄRME/HEAT under värmesäsongen, använd "mode" knappen på fjärrkontrollen.
• Det är luft/luftvärmepumpen som skall tillföra det mesta av värmen till huset.
• När värmen från innerdelen kommit igång kan ni prova att stäng av de element som är närmast värmepumpens innerdel, kontrollera om det behövs hjälp från enstaka element för att hålla värme där värmepumpen inte når. Ta aldrig bort element.
• Om värmepumpen varit avstängd och det är för låg temepratur vid innerdelen (under ca 16 grader) kan det krävas att element sätts på i närheten för att hjäpa till. När värmepumpen kommit igång kan elementen sänkas och så småningom stängas av (gäller de element som är i närheten av innerdelen).
• På de element som har termostater kan ni ställa dessa ca fem grader under inställd rumstemperatur så att de kan gå in om värmepumpen får problem eller går sönder -det är inte värt ett sönderfruset hus för att alla element stängts av!
• Var noga med att ställa in hela husets element den första tiden ni installerat värmepumpen så att alla samverkar men att värmepumpen jobbar mest.
• Målsättningen är alltid att nå den mest kostadseffektiva uppvärmningen för just er fastighet, om värmepumpen behöver visst tillskott från element nyttjas den värmen av innerdelen som sprider den vidare och ni får en jämn och behaglig värme i hela huset.
• Underhållvärme i sommarstuga kan kräva att vissa element är påslagna för att 10 grader skall kunna hållas i hela huset. Dessutom krävs skydd av element om värmepumpen skulle få problem.
• Om ni har vattenburet system bör ni stänga termostatventilerna på de radiatorer där ni avser att värmepumpen skall klara att värma, shunta eventuellt ner framledningstemperaturen så att inte elpannan eller oljepannan tar över från värmepumpen.
• Vid golvvärme kan ni försöka sänka dess temperatur så att golvet är varmt men inte värmer rummet.
• På sommaren om ni önskar AC-funktionen, Kyla (ställ in med fjärrkontrollen).
• Vill ni spara på kostnaderna har ni pumpen avstängd på sommaren men kan nyttja kylfunktionen om det blir riktigt varmt.
• Vid kylläge sätt aldrig temperaturen mer än 7 grader kallare än rumstemperatur och sätt fläkten på max. Vid mer sänkning av temperaturen och liten fläkthastighet riskerar innerdelen att "svämma" över av kondensvatten som inte hinner rinna ut via kondensvattenslangen.
• Rikta in flödet från inomhusdelen med fast inställning mot den yta där den gör mest nytta.
• Använd manuellt fläktläge 3-5 för att sprida ut värmen effektivare i fastigheten. På de flesta modeller kommer fläkthastigheten trots det gå ner när kompressorn inte arbetar med att tillföra värmeenergi.
• Desto högre fläkthastighet desto lägre energiförbrukning, fläktmotorn förbrukar endast ca 30W på högsta fläkthastigheten och hjälper till att sprida värmen i större delen av fastigheten.
• Värmen kommer att vara något varmare i de rummen som är närmast innerdelen.
• När det är som kallast kan ni hjälpa systemet och stänga till rum som inte kräver uppvärmning och spara energi.
• Gör till vana att kontrollera dammfiltret minst varannan vecka. Jämför med en torktumlare, den stannar helt om filtret inte rengjorts efter varje körning.
• En underhållsservice rekommenderas varje år beroende på yttre förutsättningar.
• Utomhusdelen kommer att släppa en stor mängd vatten på vintern.
• Håll utomhusdelen fri från snö och is så den kan nyttja energin i utomhusluften, iakta försiktighet så ni inte skadar utomhusdelen.
• Utomhusdelen kan aldrig byggas in då den förbrukar ca 2 000 kbm luft per timme, inbyggd utedel isar igen och har snabbt bildat ett frysskåp.
• Kondensvattenslangen släpper endast ut vatten på sommaren när maskinen nyttjas som AC.
• Det är normalt att inomhusdelen "stänger sig" och powerlampan blinkar på vintern när utomhusdelen avfrostar sig själv. (Panasonic)
• Om du har en Panasonic som har stannat och en orange "timerlampa" blinkar finns en felkod att hämta. Kontakta vår Support när du är vid pumpen och har fjärrkontrollen till hands för guidning hur man går tillväga.
• Det är också normalt att det ångar och låter märkligt när utomhusdelen avfrostar sig.
• Knäppningar i inomhusdelen kan uppstå när materialet blir varmt eller kallt, kan upphöra med tiden.
• Om värmepumpen uppför sig onormalt börja med att stänga av pumpen och bryta strömmen under några minuter och gör en omstart.
• Läs noga igenom er manual så kommer ni att få mycket nytta av er värmepump.
Tänk på att många modeller av luftvärmepumpar stänger av sig när temperaturen ute kryper under -20, visa klarar -25 och andra ända till -30. Detta är ett sätt att skydda kompressorn och aktiveras automatisk och styrs av en termogivare som finns i utomhusdelen.
Vårt klimat i Norden innehåller kall och fuktig luft och den besvärligaste temperaturen utomhus är runt 0 grader då den innehåller mycket fukt.

Värmepumpen avfrostar utedelen för att undvika isbildning, det sker automatiskt på alla Norden anpassade modeller och då stängs innerdelen av och värme avges till kompressorn, ofta blinkar en lampa på innerdelen för att påtala att avfrostning sker.

Avfrostningen kan hålla på i 10-15 minuter.

På vänster spalten under Service kan ni göra en felanmälan eller beställa service till er värmepump.

Allmänna ärenden kan mejlas till info@vancos.se

Med vänliga hälsningar Vancos Munka Ljungby AB

Det finns inga produkter i denna kategori.