Varukorg  

Inga produkter

Frakt 0,00 kr
Totalt 0,00 kr

Varukorg Till kassan

Garantier & köpvillkorDet finns inga produkter

Garantier & köpvillkor
Generella garantivillkor gällande alla produkter från våra leverantörer:

Vid garantibyten tillkommer arbets- och reskostnad.
Garantin gäller inte vid handhavande fel eller felaktigt installerad produkt, eller för produkt som åtgärdats av icke-auktoriserad organisation.
Garantin gäller inte vid påverkan på produkten genom yttre krafter såsom t.ex. åsknedslag (strömspikar), brand, åverkan eller dylikt.
Garantin gäller inte om produkten inte brukats i avsedd miljö eller ej skötts på ett korrekt sätt i enlighet med instruktionsboken.
Garantin gäller inte vid funktionsnedsättning på grund av att produkten inte är rengjord med sämre effekt som följd.
Garantin gäller inte för eventuellt batteribyten i fjärrkontroll, filterbyten, filterrengöring.
Garantin gäller inte för förändringar som är att anse som normalt slitage eller åldersrelaterade förändringar.

Garanti PVC Dörrar & Fönster - 10 år
Garanti Solcellsmodul - 10 år
Effekt Garanti Solcellspaneler (Enligt tillverkare) - 25 år
Övrig Garanti (Inverter) - 5 år

Fullgaranti Panasonic Värmepump - 5 år
Fullgaranti Vivax Värmepump - 3 år
Allmänt

Föreliggande försäljnings-, leverans-, och garantivillkor avser försäljning av produkter från Vancos AB till dess kunder. Det åvilar kunden att hålla sig informerad om villkoren. Kunds lämnande av en order innebär godkännande av dessa villkor.

Vancos AB följer villkoren för konsumentköplagen.

Försäljning

Försäljning från Vancos AB sker till momsregistrerade företag, organisationer och privatpersoner. Vid beställning åligger det svenska företag och organisationer att ange organisationsnummer och utländska företag och organisationer att ange giltigt VAT-nummer.

Avtal

Avtal om försäljning mellan Vancos AB och kunden kommer till stånd genom att Vancos AB accepterar kundens order i form av en orderbekräftelse som tillställs kunden. Vancos AB kan inte ingå avtal med minderårig under 18 år utan målsmans godkännande.

Produkter

Alla produkter som säljs på www. Vancos.se är noggrant kontrollerade och godkända för drift i Sverige.Alla produkter finns i lager om inget annat anges på produkten.

Priser

Samtliga priser i e-handeln anges i svenska kronor (SEK) inklusive mervärdesskatt. Eventuella fraktkostnader tillkommer när kund har angett sitt postnummer i kassan. Beträffande fraktavgifter, se avsnitt leverans. Vancos AB reserverar sig för eventuella tryckfel samt för erforderliga prisjusteringar till följd av omständigheter utanför Vancos AB kontroll.

Betalning

Företag, organisationer och privatpersoner som köper produkter från Vancos AB kan betala genom kreditkort, postförskott, förskott eller Klarna faktura. För privatpersoner erbjuds även finansiering med Klarna. För utländska företag och organisationer accepteras endast kortbetalning. Beträffande betalning, se avsnitt betalning.

Annullering

För det fall kunden ej tar emot produkten vid leverans och ej heller avhämtar den på transportleverantörens depå inom 14 dagar annulleras köpet och Vancos AB äger då rätt att som gottgörelse debitera kunden dubbel fraktkostnad samt tio (10) procent av ordersumman. Vid kreditkorts betalning innebär detta att debiterat belopp minus dubbel fraktkostnad och tio procent av ordersumman återbetalas till kunden genom insättning å dennes konto. Detsamma gäller vid förskottsbetalning, varvid kunden dock erhåller återbetalningsbeloppet kontant. För det fall kunden valt att betala genom postförskott äger Vancos AB rätt att i efterhand debitera kunden dubbel fraktkostnad samt tio procent av ordersumman. Vancos AB förbehåller sig äganderätten till produkten till dess att full likvid har erlagts.

Ångerrätt

Vancos AB tillämpar Distansavtalslagen. Enligt Distansavtalslagen har konsumenter rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar när man handlar inom Sverige efter det att varan tagits emot utan speciell anledning. Kund har rätt att öppna förpackningen och undersöka varan. Varan och förpackningen skall återsändas i väsentligen oförändrat skick. Vancos AB återbetalar sedan kunden senast inom 30 dagar i det fall kunden väljer att ånga eller häva köpet. Kund står för returfrakten vid åberopande av ångerrätt. Vancos AB löser ej ut paket mot postförskott.

Vill kund använda sin ångerrätt skall Vancos AB kontaktas på telefon 0431-431530 eller via vårt kontaktformulär.

Reklamation

Vid fel på en värmepump luft/luft inom tiden för garanti och reklamationsrätt skall detta reklameras via Vancos AB reklamationsformulär
för snabbast hjälp, se avsnittreklamation. Efter en korrekt ifylld reklamation behandlas ärendet i tur och ordning och kunden blir kontaktad via mail. Vid godkänd reklamation ersätts kunden för eventuella övriga kostnader som returfrakt. Vid frågor kring reklamationen eller fel på övriga produkter, kontakta vår support på telefon 0431-431530 mellan klockan 08:00-16:00 vardagar.

Tvister

Tvist i anledning av detta köp skall slutligt avgöras enligt Svensk lag i Svensk domstol. Vancos AB följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer vid eventuell tvist.

Förändring av villkor

Vancos AB förbehåller sig rätten att ändra i nuvarande försäljningsvillkor


Det finns inga produkter i denna kategori.